Adnan Zimić: Nema razloga za paniku, zmije viđene u Sarajevu nisu otrovne
Zmije koje su građani Sarajeva vidjeli na ulicama u naselju Čengić-Vila nisu otrovne i nema razloga za pretjeranu paniku. Kako nam je rekao Adnan Zimić, potpredsjednik je Udruženja ATRA koje se bavi očuvanjem i zaštitom ugroženih vrsta gmizavaca i vodozemaca, riječ je o smuku i smukulji.