Ajnadžić i Hadžihafizbegović podržavaju izgradnju koncertne dvorane u Sarajevu
Foto: Arhiv/Klix.ba U prostorijama sarajevskog Kamernog teatra 55, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor ovog pozorišta Emir Hadžihafizbegović potpisali su pismo podrške izgradnji koncertne dvorane na Marijin Dvoru. U prostorijama sarajevskog Kamernog teatra 55, načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić i direktor ovog pozorišta Emir Hadžihafizbegović potpisali su pismo podrške izgradnji koncertne dvorane na Marijin Dvoru. U pismu koje će biti upućeno uglednim djelatnicima kulture se navodi da Općina Centar u potpunosti podržava izgradnju koncertne dvorane na parceli B4 koja je u obuhvatu Izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Gradski centar Marijin Dvor'' – Kvadrtant B. Koncertna dvorana je ugrađena u važeći planski akt na osnovu provedenog međunarodnog konkursa čije provođenje finansira Grad Rim, a u kojem su učestvovale 43 države.
Činjenica da je u sastavu žirija bila eminentna arhitektica Zaha Hadid, a od bh. arhitekata Nedžad Kurto i Said Jamaković, rezultiralo je odabirom rada koji je predstavljen na brojnim svjetskim sajmovima arhitekture, prezentiran u stručnim časopisima i ocijenjen izuzetno visokim ocjenama. Koncertna dvorana, planirana na parceli ukupne površine 11.795 m2, je kroz tri podzemne etaže, maksimalne tlocrtne površine 6.300 m2.
"Donošenjem Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna RP ''Gradski centar Marijin Dvor'' – Kvadrant B, u sklopu kojeg se nalazi i parcela planirana za izgradnju koncertne dvorane, nije utvrđen režim zabrane građenja, i u slučaju da se pronađe investitor koji bi uložio sredstva za kupovinu zemljišta i izgradnju koncertne dvorane Općina Centar bi mogla izdati rješenje o urbanističkoj saglasnosti i odobrenju za građenje", saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.
Ističu da, s obzirom na ekonomsko stanje u državi do ovog trenutka, nisu obezbijeđena sredstva za pokretanje aktivnosti na izgradnji koncertne dvorane.
"Bitno je napomenuti da je dio zemljišta vlasništvo Općine Centar, a dio je u vlasništvu drugog subjekta. U cilju stvaranja povoljnih uvjeta za izgradnju koncertne dvorane i eventualnog privlačenja investitora za sufinansiranje njene izgradnje jedna od smjernica za izradu izmjena i dopuna pomenutog planskog akta bila je preispitivanje planiranih sadržaja na parceli B4, odnosno jedan od prijedloga bio je stvaranje mogućnosti za izgradnju poslovnih objekata na dijelu parcele i izgradnju koncertne dvorane sa djelimičnom dislokacijom planiranih gabarita, rješenje stacionarnog saobraćaja i istovremeno rješenje trase dijela nulte transverzale", navedeno je, između ostalog, u saopćenju.
Planirani objekt bi u podzemnim etažama imao vezu sa koncertnom dvoranom i sa Parlamentom BiH. U momentu izrade koncepta plana razmatran je i prijedlog mogućnosti izgradnje koncertne dvorane u sklopu prizemnih etaža planiranih poslovnih sadržaja.
Izmjena planskog akta je u izradi te su stvoreni uvjeti i za izradu i dostavljanje novih prijedloga za predmetnu parcelu. Općina Centar poziva sve relevantne ličnosti iz oblasti kulture da se uključe u prezentaciju lokacije i privlačenje subjekata koji bi pronašli svoj interes u sufinansiranju izgradnje koncertne dvorane. Općina Centar Emir Hadžihafizbegović Nedžad Ajnadžić koncertna dvorana Prijavi grešku