Aleksandar Trifunović: Kako su ustaše osvojile partizansko groblje u Mostaru
Vi možete i imate pravo da osporavate komunizam, socijalističko društvo, Tita ali niko nema pravo da sere po mrtvim partizanima