“Avazova” patrola | Gosti iz svih krajeva svijeta razgledaju Baščaršiju
Stotine turista ovih dana okupirale su stari dio grada, Baščaršiju, ali i obližnja izletišta te kulturno-historijske znamenitosti. Naša ekipa jučer je posjetila Baščaršiju, čijim ulicama se nije moglo proći od turista, koji su često zastajali i razgledali izloge, a mnogi su svoju posjetu našem gradu iskoristili i za fotografiranje ispred Sebiutf8