Banjaluka – 1890. godine varoš je imala oko 14.000 stanovnika
Varoš Banjaluka zauzima jedan od najljepših položaja u Bos. Krajini. Otud je cesto i Bajnom lukom nazivaju.