No Image

ISTRAŽUJEMO Šta je donijela implementacija Zakona o radu

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

Zakoni o radu, koji su u RS i u FBiH stupili na snagu u januaru, odnosno u aprilu ove godine, donijeli su brojna unapređenja i za poslodavce i radnike. Ova zakonska rješenja, koja su donesena zbog niza nedostataka u reguliranju radno-pravnog zakonodavstva, bila su osnovu za donošenje novih općih kolektivnih ugovora kojima se dodatno utvrđuju radnička prava.
Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike kazali su za “Avaz” da ovaj reformski zakon jeste donio niz značajnih promjena. Navode da je na tržište rada, gdje je zabilježen enorman porast zaposlenosti, utjecao niz odredaba.
-Utvrđena je obaveza poslodavca da radnika prijavi na obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti, što je utjecalo na suzbijanje i smanjenje “rada na crno”. Niz odredaba zakona zabranjuje svaku vrstu diskirminacije, te uznemiravanje i nasilja na radu, definirani su i uvjeti za zapošljavanje maloljetnih radnika na crno, te mogućnost rada radnika izvan prostorija poslodavca – kazali su nam u ovom ministar..

No Image

EU bez rominga, ruše se digitalne barijere

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

Evropska komisija saopćila je da će od juna 2017. godine konačno uslijediti ono što se već duže priprema, a to je besplatna usluga rominga za mobilne telefone u cijeloj EU!
Komisija je potvrdila da se od 15. juna naredne ukida roaming u EU, no konačni predlog pravila biće usvojen 15. decembra ove godine. Predviđeno je da u međuvremenu budu konsultirana evropska regulatorna tijela za telekomunikacije u zemljama članicama.
Inače, novi pristup treba omogućiti putnicima koji koriste SIM kartice jedne od država članica u kojoj imaju prebivalište ili stabilnu povezanost s tom članicom, da svoje mobilne telefone mogu koristiti u bilo kojoj drugoj članici EU-a, po istoj cijeni kao i kod kuće.
Kao primjere tzv. stabilnih veza navode se radnici koji svakodnevno putuju na posao u drugu zemlju članicu, zatim gastarbeitere koji često dolaze u svoju zemlju ili studente koji učestvuju u programu studentske razmene Erasmus.
Nathalie Vandystadt, glasnogovornica Evropske komisije za digitalngo tržiš..

No Image

Istražujemo: EU za 20 godina u BiH uložila više od 3 milijarde eura!

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

BiH: EU projekti na našu državu Prema podacima koji su nam predočeni u Delegaciji Evropske unije u BiH, EU je sveukupno putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u Bosnu i Hercegovinu investirala više od 580 miliona eura, dakle nešto više od milijarde maraka
Kako nam je rekla glasnogovornica Delegacije EU u BiH Jamila Milović-Halilović, trenutno se u okviru IPA-e provode projekti u vrijednosti od oko 470 miliona eura, dok sredstva u iznosu od 110 miliona eura još nisu ugovorena.
– U širem smislu, EU je u posljednjih 20 godina izdvojila više od tri milijarde eura za BiH putem različitih programa. Pored toga, u Indikativnom strateškom dokumentu za Bosnu i Hercegovinu, koji je pripremljen u saradnji sa bh. vlastima s ciljem definisanja prioriteta za finansijsku pomoć EU u periodu od 2014. do 2017. godine, izdvojeno je 165,8 miliona eura za Bosnu i H..

No Image

Mirjana Karanović za “Avaz”: Država mora obeshrabriti one koji nasiljem idu na LGBT zajednicu!

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

Parada ponosa u Beogradu Poštivanje ljudskih prava jedno je od temeljnih načela na kojima počiva Evropska unija. BiH, Srbija, ali i druge zemlje zapadnog Balkan koje žele postati članice evropske porodice, morat će, prema svim relevantnim izvještajima iz ove oblasti, učiniti daleko više nego do sada.
To se posebno odnosi na prava LGBT zajednice, odnosno kolektiviteta homoseksualnih osobe ili “gej” osoba biseksualnih i transseksualnih osoba. U Beogradu je sredinom septembra održana “Parada ponosa”, mimohod pripadnika LGBT zajednice. Po prvi put bez velikih napetosti, iako uz angažiranje jakih snaga policije i žandarmerije.
No, da li se može reći da Srbija time položila ispit iz oblasti ljudskih prava?
Jedan od organizatora “Parade ponosa” Goran Miletić kaže za “Avaz” da Srbija jeste položila ispit kada je riječ o formi, ali ne I kada se radi o sušti..

No Image

Šarović: Imamo mljekare evropskog ranga, moramo se boriti za tržište!

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

Osam bh. mljekara, zaključno s martom ove godine, dobilo je zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u EU.
To su mljekare “Eko sir Puđa” iz Livna, “Euro Food” Sarajevo, “Poljorad” iz Travnika i “Mliječna industrija 99” iz Gradačca. Pored tih mljekara prethodno su dozvolu za izvoz dobile mljekare “Meggle” iz Bihaća, “Mljekara Livno”, “Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice i “Milkos” iz Sarajeva.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović za “Avaz” je ovo ocijenio veoma pozitivnim korakom u sveukupnim ekonomskim integracijama naše države u EU.
– Nije naravno lako pronaći tržište u EU koje ste bili izgubili tri godine. Trebat će nam mjeseci, da ne kažem godine. Ali evo dvije kompanije kompanije su to prve uspjele prošle godine. Prvi efekat je bio od milion KM. To jeste skromno i daleko do rezultata iz ranijih godina. Međutim pokazat će se da je 2016. napravljen novi skok. Već imamo dobre rezultate kada je u pitanju Hrvatska I neke druge zemlje. Tu je “..

No Image

Što hitnije provesti EU direktive o sigurnosti hrane!

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

Oblast sigurnosti hrane, osim što se direktno odnosi na životna pitanja građana, jedan je izrazito važnih faktora u daljem procesu priključnja BiH Evropskoj uniji.
Početna faza
U nedavno objavljenom izvještaju Evropske komisije o napretku BiH, istaknuto je da određeni napredak u oblasti sigurnosti grane, fitosanitarne te veterinarske politike jeste postignut, ali da je sve ovo još u početnoj fazi.
Jamila Milović-Halilović, glasnogovornica Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH, kaže za “Avaz” da se određene neučinkovitosti u narednom periodu moraju popraviti.
– U tom kontekstu, novi zakoni o veterinarstvu i sigurnosti hrane te izmjene i dopune domaćih zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju tek treba da budu usvojeni. Zvanični sistem zemlje za kontrolu hrane i prehrane životinja treba da se u potpunosti uskladi sa pravnom stečevinom EU i provede – kaže Milović-Halilović.

Jamila Milović-Halilović
Razmjena informacija i koordinacija unutar lanca kontrole, ističe ona..

No Image

Na nevladin sektor, bez mnogo transparentnosti, godišnje ode 200 miliona KM!

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

Prema nezvaničnim informacijama u BiH postoji 21.000 nevladinih organizacija, fondacija, udruženja, koja su registrirana na svim nivoima. Međutim, sama brojnost ovih organizacija ne govori mnogo o funkcionalnosti civilnog društva u našoj državi, budući da ih ni 10 posto nije aktivno. Civilni sektor, koji je defragmentiran, suočava se sa brojnim izazovima, a nerijetko je percepcija javnosti I da je pod političkim utjecajem.
S druge strane EU standardi nalažu jačanje transparentnosti u finansiranju NGO sektora, njihove međusobne te saradnje s lokalnim vlastima,
Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić kaže za “Avaz.ba” da civilni sektor u BiH još nema ulogu koju bi trebao imati.
– Radi se na tome da se ovaj sektor ojača. Važno je da se generalno treba uvesti red u NGO sektor iz razloga što sada mi na nivou Ministarstva pravde BiH, zatim na entitetskom, pa čak i kantonalnom nivou imamo priliku da se registruju sve te NGO organizacije. Mi sada, prema obavezama MONEYVAL-a i FATF-a imamo oba..

No Image

Od 9. decembra BiH teče rok za ispunjenje upitnika EU

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

Kako bi se pripremilo Mišljenje o zahtjevu za članstvo, Evropska komisija će do kraja godine dostaviti Upitnik vlastima Bosne i Hercegovine. Upitnik će uključivati na hiljade pitanja, koja za cilj imaju da pruže precizne informacije o samoj zemlji, počevši od procjene ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterija, sve do nivoa usklađenosti sa zakonodavstvom EU u 33 oblasti pravne tekovine EU, kao što su životna sredina, saobraćaj, zaštita potrošača, i druge oblasti.
Izjavila je ovo za “Avaz.ba” glasnogovornica Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH Jamila Milović-Halilović.
Inače, Upitnik je formalni instrument putem kojeg Evropska komisija procjenjuje trenutno stanje i spremnost zemalja koje apliciraju da krenu naprijed u procesu pristupanja, odnosno da im se dodijeli status zemlje kandidata, te da započnu pregovore o pristupanju.
Upitnik sadrži kako jednostavna, tako i složena pitanja kojima se nastoje prikupiti precizne informacije o zemlji, od poštovanja polit..

No Image

Vlast, sindikati i poslodavci u BiH moraju mijenjati filozofiju vođenja socijalnog dijaloga!

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

(Foto: Ilustracija) Socijalni dijalog je pojam koji se koristi u EU više od tri desetljeća. Počeo je 1985. godine na inicijativu Evropske komisije. Naime, jedinstvenim evropskim aktom Evropska komisija obavezana je na razvoj socijalnog dijaloga.
Socijalni partneri na nivou Evrope su Evropska konfederacija sindikata (ETUC), Unija industrija Evropske zajednice (UNICE) i Evropski centar za javno preduzetništvo (CEEP). S ciljem unapređenja socijalnog dijaloga 2003. godine uspostavljen je i Trojni socijalni samit za razvoj i zapošljavanje koji se održava jednom godišnje i koji okuplja visoke zvaničnike EU, predsjedavajućeg Vijeća EU, Evropsku komisiju i socijalne partnere.
Zbog prijeko potrebnog uspostavljanju socijalnog dijaloga na relaciji vlast – poslodavci – radnici u BiH, EU je u našoj državi pokrenula projekat „Podrška socijalnim partnerima u socij..

No Image

Peter Stano: Tokom slovačkog predsjedavanja EU, BiH, Srbija i Crna Gore išle su naprijed!

13. Decembra 2016. Banjaluka 0

Stano: Radili smo u slovačkom duhu Slovačka, koja je 1. jula, od Holandije preuzela predsjedavanje EU, 1.januara 2017. će ga dalje predati Malti.
Ekskluzivno za portal “Avaz.ba” Peter Stano, glasnogovornik ministra vanjskih i evropskih poslova slovačke Miroslava Lajčaka, govori o rezultatima za vrijeme predsjedavanja, te izazovima s kojima se u posljednjim mjesecima Unija suočila.
Stano na početku razgovora napominje da je Unija u proteklom period bila suočena s nizom internih i eksternih izazova, a da je sve to “začinio” Brexit.
-Međutim svemu ovome smo pristupili u slovačkom duhu, odlučno, spremno za naporan rad i sa namjerom da isporučimo najbolje moguće rezultate za opće dobro – kao iskreni broker, iskren i pošten pregovarač koji traži i radi za evropski konsenzus. To je bio naš cilj od samog početka – da pokažemo da smo u stanju da ispunimo j..