Evropski parlament podržao upotrebu kanabisa u medicinske svrhe
Evropski parlament podržao je upotrebu kanabisa u medicinske svrhe nakon rasprave o mogućim zloupotrebama medicinski opravdanih tretmana.