Feraget o slučaju Memić: Tužilaštvo KS je optužnicu sastavilo od niza nezakonitih dokaza
Misteriozna smrt Dženana Memića bi uskoro trebala dobiti sudski epilog, a na današnjem glavnom pretresu u Tužilaštvu Kantona Sarajevo iznesene su završne riječi. Misteriozna smrt Dženana Memića bi uskoro trebala dobiti sudski epilog, a na današnjem glavnom pretresu u Tužilaštvu Kantona Sarajevo iznesene su završne riječi. Prvobitno je Tužilaštvo Kantona Sarajevo iznijelo završne riječi, nakon čega je odbrana dobila priliku da "pobije" dokaze koje su iznosili kantonalni tužioci.
Tužilac Tužilaštva KS Mladen Furtula se na početku svog obraćanja upinjao dokazati kako se kobne noći na Ilidži desila saobraćajna nezgoda, da bi se kasnije osvrnuo na "odgovorne" za tu nezgodu – optužene Ljubu i Bekriju Seferovića.
Tužilac je napomenuo kako svoje tvrdnje iznosi na osnovu konkretnih dokaza Tužilaštva, što je odbrana kasnije osporila, uključujući video i audiomaterijal. Sve, kaže tužilac Furtula, kako bi se olakšalo donošenje konačne presude.

Oštećeni i odbrana ujedinjeni

Tužilaštvo se posebno osvrnulo na sumnje oštećenog Muriza Memića da se na mjestu nesreće desilo ubistvo, odbacivši takvu mogućnost.
Posebno se tužilac Furtula osvrnuo na, kako je to kazao, pritisak javnosti, proteste, medijske napise, a naročito na tekst Nedžada Latića objavljen na portalu The Bosnia Times.
Pozvali su se na udarce tupim mehaničkim oruđem, koji su izazvali smrt, napominjući, očekivano, da su ti udarci naneseni Dženanu Memiću u saobraćajnoj nezgodi.
Poentirali su da je jedini pouzdan i logički zaključak da je smrt nastupila od povreda zadobijenih udarom u štok vozila.
Tužilaštvo, iako nije saslušalo u međuvremenu preminulog neurohirurga Aliju Čelju, priznaje kako je on kazao oštećenom Murizu Memiću da smrt nije posljedica saobraćajne nezgode.
Međutim, tvrde da se dr. Čeljo nije mogao izjašnjavati na te okolnosti budući da nije pregledao cijelo tijelo, već samo glavu.
Punomoćnik Ifet Feraget kasnije je tokom svog obraćanja kazao da izvještaj Alije Čelje uopće nije dostavljen Ustavnom sudu. Također je kazao da dr. Čeljo uopće nije saslušan u Tužilaštvu.
"Ako je čovjek rekao da nije riječ o saobraćajnoj nezgodi, zašto sumnjamo u to!? Niste ga saslušali", poručio je Feraget tužiocima.

Ševal "fura" sredinom

Sumnju na proces dokazivanja saobraćajne nezgode bacile su i tvrdnje tužilaca, zasnovane na tvrdnji vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića da se par kretao sredinom ulice.
Feraget je kasnije kazao da je Alisa Mutap u svojoj izjavi kazala decidno da se zajedno sa Dženanom Memićem kretala krajnjom desnom stranom ulice.
"Vještak treba da se rukovodi materijalom koje mu Tužilaštvo dostavi, a ne da izvodi svoje zaključke. To govori o stručnosti tog vještaka", rekao je Feraget.
Tužilac je također kazao da su vještaci isključili mogućnost da je Alisa Mutap imala totalnu amneziju, ali da je imala potres mozga koji je mogao prouzrokovati djelimičnu amneziju.

Oprečni stavovi

Tužilaštvo je nalaz vještaka Jasmina Bijedića odbacilo kao neprihvatljiv, napominjući uzgred da taj vještak nikad nije prisustvovao uviđaju.
Ifet Feraget je kazao da su takvi zaključci tužilaštva van pameti, budući da je profesor Bijedić radio blizu hiljadu ekspertiza saobraćajnih nezgoda.
Tužioci su napomenuli, također, kako je Ljubo Seferović tokom suđenja detaljno opisao kako se desila saobraćajna nezgoda, ustvrdivši da prilikom nesreće nije bio pod dejstvom alkohola.
Istakli su da je tačno kako je snimak s hotela udaljenog 350 m od navodne saobraćajne nezgode izbrisan, ali da on ništa nije mogao dokazati budući da je bila smanjena vidljivost.
Tužilaštvo je zatražilo da se za Ljubu i Bekriju Seferovića produže mjere pritvora do konačne presude.

Zloupotreba fakata

Punomoćnik Ifet Feraget kazao je da nikada nije prisustvovao završnoj riječi koja je na takav način iznesena, dodavši da će protiv svih devet tužilaca koji su radili na predmetu podnijeti krivičnu prijavu.
"Zloupotreba fakata je prisilila gospodina Muriza Memića da ogroman dio svoje energije, umjesto na tugovanje, usmjeri na propuste Tužilaštva", rekao je Feraget, dodavši da je to nezabilježen slučaj u pravosuđu.
Napomenuo je kako je položaj oštećenog veoma loš, potkrijepivši to, uz ostalo, i činjenicom da je tužilac Meris Ćato dočekao Muriza Memića u svojoj kancelariji, nakon što mu je zatražio sastanak, sa nogama na stolu.
"Tužilac se mora ponašati moralno", poentirao je advokat Feraget.
Istakao je kako će dokazati kako Tužilaštvo nije prikupljalo zakonite dokaze, već je optužnicu sastavilo od čitavog niza nezakonitih dokaza.
"Istražitelji Škrijelj i Barić su tužiocu Merisu Ćati prije samog uviđaja rekli da nije riječ o saobraćajnoj nezgodi", istakao je Feraget.

Dvije mogućnosti

Feraget je kazao kako tužilac u svom obraćanju pominje Dupovca, napominjući kako je Alisa Mutap rekla Dupovcu nakon nesreće da ih je udario auto, a da ih je možda napao neko iza drveta.
"O kakvim indicijama da ih je udario auto govori Furtula kad su iznesene dvije mogućnosti?!", kazao je Feraget.
On je upozorio kako je Josip Barić 10. marta 2016. preusmjerio istragu, iako se ranije istraga vodila o ubistvu.
"Barić je svojom izjavom doveo do promjene pravne kvalifikacije. Kako je to moguće? Informacije da bi se moglo raditi o ubistvu prisutne su od samog početka", tvrdi Feraget. Tužilaštvo KS Dalida Burzić Dženan Memić Muriz Memić Ifet Feraget Prijavi grešku