Istraživanja| Dame, Slovenci su najbolji “papučari” na Balkanu
Rezultati studije Svjetske organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj pokazali su da Slovenci u prosjeku utroše 114 minuta dnevno obavljajući kućne poslove.

Najmanje vremena za kućne poslove utroše muškarci u Indiji – svega 19 minuta.

Tako da ako tražite supruga iz snova, pravac Slovenija!

Stručnjaci kao glavni razlog navode kulturološke razlike, a ni Evropljani iz nekih razvijenijih zemalja nisu mnogo vrjedniji.

Naime, Italijani provedu nepun sat pomažući svojim suprugama, Mađari malo više od toga, a Turci tek 21 minut.

Odmah ispod Slovenaca, najvrjedniji muškarci su Danci, pa Estonci, a Francuzi su se našli na četvrtom mjestu sa 98 utrošenih minuta pri obavljanju kućnih poslova.

Stručnjaci dodaju da je podjela poslova u kući direktno povezana sa ekonomskom moći – razlikom u platama između muškaraca i žena.

Upravo iz tih razloga u društvima u kojima je ta razlika veća slabije plaćene žene će preuzeti na sebe obaveze u domaćinstvu.

Ta razlika je najmanja u skandinavskim zemaljama, a i Bosna i Hercegovina, kao i Srbija nisu se našli na ovoj listi.

Autor: (A.Z.)