Italijanka dobila bolovanje zbog bolesnog psa
Jedna Italijanka dobila je pravnu bitku za pravo da otvori bolovanje da bi njegovala svog bolesnog psa.