Jasmin Kadić, zastupnik u Parlamentu FBiH: Usvojeni Zakon o pravima boraca je smeće i neprovodiv je
Jasmin Kadić Jasmin Kadić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH oglasio se povodom usvajanja Zakona o pravima demobilisanih boraca u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. On smatra da je usvojeni zakon sa različitim amandmanima praktično neprovodiv i da bivši borci još nisu blizu ispunjenja zahtjeva. Jasmin Kadić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH oglasio se povodom usvajanja Zakona o pravima demobilisanih boraca u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. On smatra da je usvojeni zakon sa različitim amandmanima praktično neprovodiv i da bivši borci još nisu blizu ispunjenja zahtjeva. Iako je usvajanje Zakona o pravima demobilisanih boraca u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH djelovalo kao dobra vijest za bivše borce, koji su shvatili da su uspjeli ostvariti svoj aprava, a prije svega pravo na borački dodatak, usvojeni amandmani bi mogli kriti pravu istinu, poručuje Jasmin Kadić.
"Zakon je usvojen uz amandmane kroz koje su ponuđena tri različita modela "Boračkog dodatka". Ti modeli se razlikuju i to prema definiciji koji demoblisani borac uopće ima pravo ostvariti "Borački dodatak", prema uslovima i kategorizaciji, prema iznosu "Boračkog dodatka" po pojedinim kategorijama, prema načinu kako obezbijediti sredstva za isplatu "Boračkog dodatka", kazao je Kadić.
Poručuje da je ovako usvojeni Zakon nemoguće primjenjivati.
"Amandmani se svojim sadržajem toliko razlikuju da ih je kao takve nemoguće usaglasiti preko nadležnih komisija i radnih tijela za usaglašavanje tekstova. Moguće je samo izabrati jedan od ponuđenih modela ili napraviti novi model koji bi uvažavao pojedine elemente ponuđenih. Takav posao niti može, niti na to ima zakonske mogućnosti napraviti komisija za usaglašavnje tekstova. Ovako usvojeni Zakon može biti samo materijal s kojim će se ponovo i ispočetka morati baviti svi, i Vlada FBiH i oba doma Parlamenta FBiH i demobilsani borci", smatra Kadić.
U prijevodu ovo bi se moglo okarakterisati kao neki usvojeni materijal/nacrt na koji su svi dali neke svoje prijedloge, a tek kroz daljni rad i raspravu doći do nekog konkretnog, kvalitetnog i primjenjivog zakona.
"U smislu primjene, ovako usvojeni Zakon bi mogli okarakterisati kao zakonsko smeće. Dakle, usvojili smo SVE, a ustvari nismo usvojili NIŠTA! Na osnovu navedenih činjenica i mišljenja, želim naglasiti da je krajnje neozbiljno i neljudski da pojedni zastupnici usvojeni zakon i amandamne u javnosti predstavljaju kao uspjeh, pobjedu ili zadovoljstvo. Zgražavam se načinom kako se to radi, kako je uopće i usvojen ovakav sadržaj zakona jer su demobilsani borci, posebno oni koji su pretestovali, shvatili ovo kao pobjedu, osjetili radost i ushićenje da su uspjeli u svojim zahtjevima. Upozoravao sam u diskusiji da ovi modeli "Boračkog dodatka" zahtijevaju ozbiljnu analizu i usaglašavanje, upozoravo sam kroz razgovore demobilsane borce koji su protestovali na mogući epilog, upozoravao sam zastupnike da je ovo loše i da se ponovo igramo s ljudima, s demobilisanim borcima… Nažalost nisam uspio", objašnjava Kadić. Predstavnički dom Parlamenta FBiH Zakon o demobilisanim borcima ASDA Jasmin Kadić Prijavi grešku