Kada otmica nije samo otmica, a ubistvo je i više od ubistva
Povodom odluke tadašnjeg Doma za ljudska prava, sastavljenog od domaćih i stranih sudija, koji je naredio da se obnovi suđenje Edinu Garapliji, bivšem službeniku AID-a, zato što mu, prema ocjeni sudija, nije bilo osigurano pravedno suđenje, “Slobodna Bosna” je 13. jula 2000. godine donijela nove detalje zapleta u slučaju “Garaplija”. Naredba Domautf8