Kako bi izgledale zvijezde iz prošlosti da se pridržavaju današnjih standarda ljepote
Kako bi izgledale zvijezde iz prošlosti da se pridržavaju današnjih standarda ljepote – Poredeći njenu originalnu fotografiju i onu na plakatu, vidljivo je da je na ovom drugom ona najmanje dva konfekcijska broja mršavija. Organizatori filmskog festivala u Kanu smatrali su da se Kardinale ne uklapa u naše moderne standarde ljepote