Kako građani vide BiH u budućnosti?
Kako građani vide BiH u budućnosti?

Bosna i Hercegovina će i u budućnosti biti organizovana po sadašnjem modelu, smatraju u najvećem broju Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Zanimljivo je da mali procenat Srba smatra da će Republika Srpska biti samostalna i pripojiti se Srbiji, pokazali su rezultati istraživanja koje je provela agencija PRIME Communications.

  • Vijesti
  • Bosna i Hercegovina

Agencija PRIME Communications sprovela je istraživanje stavova građana Bosne i Hercegovine u kome učestvovalo 1000 ispitanika, a primijenjena je tehnika usmenog intervjua, na osnovu unaprijed pripremljenog upitnika. Populacija reprezentovana istraživanjem je definisana kao opšta populacija Bosne i Hercegovine, starija od 18 godina. Primijenjen je više-etapni stratifikovani slučajni uzorak (moguća greška + – 3%), saopšteno je iz pomenute agencije.
Da će Bosna i Hercegovina postojati kao multietnička država sa svim istim vladinim institucijama koje i danas postoje smatra 72,1% Bošnjaka, 64,8% Srba i 54,2% Hrvata. Da u budućnosti Bosna i Hercegovina neće biti ovako ustrojena smatra 24,3% Hrvata, 17,2% Srba i 14,7% Bošnjaka.
Na ovo pitanje su najviše nadoumica imali su Hrvati 21,5%, potom Srbi 15,7% i Bosnjaci 13,3%.
Da će Bosna i Hercegovina imati istovjetne granice, ali će unutrašnje strukture entiteta biti drugačije smatra 40,2% Srba, 39,6% Hrvata i 24,1% Bošnjaka. Da je to malo vjerovatno mišljenja je 48,2% Bošnjaka, 36,5% Srba i 33,3% Hrvata. Na ovo pitanje nije odgovorilo ili nije znalo šta da odgovori 27,1% Hrvata, 23,3% Srba i 17,6% Bošnjaka.
Da će Republika Srpska da se odvoji od Bosne i Hercegovine i pripoji Srbiji smatra 23,6% Srba, 6% Bošnjaka i 3,5% Hrvata, dok 78,2% Bošnjaka smatra da to nije vjerovatno, 61,8% Hrvata i 55,6% Srba. Na ovo pitanje je odgovorili ne zna ili odbija 34,8% Hrvata, 20,9% Srba i 15,8% Bošnjaka.
Da će se teritorija na kojoj žive Hrvati odvojiti od BiH i pripojiti Hrvatskoj smatra 18,7% Srba, 6,3% Hrvata i 3,2% Bošnjaka. Mnogo je više onih koji smatraju da to nije moguće i to 80,5% Bošnjaka, 58,6% Srba i 59,1% Hrvata. Na ovo pitnje nismo dobili odgovor kod 34,7% Hrvata, 22,7% Srba i 16,3% Bošnjaka.
Istraživanje je realizovano polovinom juna 2018. godine za vlastite potrebe.
BN TV