Konaković: Podržat ćemo izgradnju spomenika za Hrvate poginule braneći svoj grad
Saradnja na pripremi projekata za apliciranje na EU i IPA fondove, kao i izgradnja spomenika za Hrvate koji su poginuli braneći Sarajevo bio je povod današnje posjete premijeru Elmedinu Konakoviću ambasadora Republike Hrvatske u BiH Ivana Del Vechia i njegovog zamjenika Ante Franjića.

– U Hrvatskoj se trenutno radi na trilateralnim IPA fondovima. Imamo iskustva i znanja, možemo vam pomoći pri realizaciji određenih projekata. Mi sad godišnje povlačimo oko milijardu eura iz tih fondova – pojasnio je Del Vechio.

Istakao je i da bi za Sarajevo, ali i njegove građane, bilo značajno da na području grada bude podignut spomenik za 102 Hrvata koja su poginula braneći rodni grad.

Premijer Konaković poručio je da Sarajevo na sve načine nastoji očuvati multietičnost te da će on rado podržati tu inicijativu. Naglasio je da „ naš grad nisu odbranili samo Bošnjaci, nego i Hrvati, Srbi, Jevreji, Romi…“

Potcrtao je da će, ako to bude potrebno, Vlada Kantona Sarajevo izdvojiti i finansijska sredstva za izgradnju spomenika.

Na sastanku je razgovarano i o potencijalnoj lokaciji na kojoj bi mogla biti izgrađena zgrada Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH, a po riječima ambasadora Del Vechia prostirala bi se na oko osam hiljada kvadratnih metara.

– Planirali smo da objekt bude sagrađen na državnom vlasništvu po sistemu javno – privatnog partnerstva – rekao je ambasador Del Vechio.

Premijer Konaković informirao je, tom prilikom, ambasadora da su urbanističke nadležnosti, novim zakonom o građenju pripale lokalnim nivoima vlasti, dok je Kanton Sarajevo zadužen samo za definiranje prostora, odnosno njegove namjene.

Razgovarali su i osnivanju Sveučilišta "Effectus centrum" u Sarajevu, ali je premijer kazao da je potrebno napraviti društveno – ekonomsku procjenu za otvaranje fakulteta.

– U interesu nam je promocija studentskog turizma, nastojat ćemo da Sarajevo postane obrazovni centar – naglasio je Konaković, javlja Press služba KS-a.