LID: Cilj je poboljšati životni standard za više od 100.000 ljudi u BiH!
(Foto: Arhiva)

Zahvaljujući sredstvima Evropske unije, UNDP realizira trogodišnji projekat pod nazivom "Lokalni integrisani razvoj" (LID) u periodu od 2016. do 2018.. On se odvija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave RS te dva entitetska saveza opština/općina i gradova.

LID projekat, kako nam je rekla portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH Jamila Milović-Halilović, nastoji poboljšati životni standard za više od 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini kroz podršku stvaranju radnih mjesta i mogućnostima ostvarivanja prihoda u lokalnim zajednicama!

– Projekat doprinosi jačanju praksi dobre uprave uspostavom lokalnih razvojnih partnerstva, izradom inkluzivnih razvojnih strategija te unaprjeđenjem kapaciteta lokalne uprave za planiranje i upravljanje lokalnim razvojem i finansijama u skladu s potrebama lokalnih zajednica. On predviđa podršku za 30 mikro, malih i srednjih preduzeća, 300 seoskih domaćinstava i 100.000 korisnika, s posebnim naglaskom na ranjive i isključene kategorije (poput povratnika, raseljenih osoba, nezaposlenih žena, starijih osoba, Roma, osoba s invaliditetom, dugotrajno nezaposlenih i drugih) – kazala nam je Milović-Halilović.

jamila

Jamila Milović-Halilović

Ona dalje navodi da se u februaru očekuje da će općinska vijeća, odnosno skupštine opština usvojiti sedam lokalnih razvojnih strategija u partnerskim jedinicama lokalne samouprave, a koje su pripremljene na participatorni način.

Govoreći o uspjesima u 2016. navela je uspostavljanje 21 lokalnih razvojnih partnerstva (LDP) kako bi se omogućilo učešće različitih aktera, uključujući i ranjive i socijalno isključene grupe, u lokalnim razvojnim procesima i donošenju odluka, zatim analizu partnerskih organizacija lokalne samouprave, kao i prihoda i rashoda, s ciljem utvrđivanja mogućih ušteda i dodatnih prihoda od 15 miliona KM godišnje.

– Podržana je realizacija 10 općinskih projekata u iznosu od 1,35 miliona KM kroz entitetske mehanizme finansiranja lokalnog razvoja te unaprjeđenje poslovne infrastrukture u FBiH, krajem 2016. godine, odabrano 10 prioritetnih projekata u RS-u u iznosu od oko 1 miliona KM, s fokusom na pružanje usluga na lokalnoj razini i ruralni razvoj. U sklopu projektne sheme dodjele bespovratnih sredstava (grantova), realizirano je 11 prioritetnih lokalnih inicijativa kojima su osigurane koristi za 35.000 građana, uz mobiliziranje ukupno 3,7 miliona KM, od čega su općine osigurale preko 2,5 miliona KM sredstava za sufinansiranje – kaže Milović-Halilović.

Dodala je i da je provedena analiza pet industrijskih sektora na području 91 jedinice lokalne samouprave uz utvrđivanje podsektora sa najvećim razvojnim potencijalom, da je utvrđeno pet potencijalnih investicija koje će podržati projekat i partnerske jedinice lokalne samouprave, te da se očekuje da će predviđene investicije od 4,5 miliona KM doprinijeti stvaranju više od 400 novih radnih mjesta.
– Odabrani su projekti javnih radova u pet partnerskih općina, a kako bi se omogućilo kratkoročno zapošljavanje za oko 160 socijalno ugroženih tokom 2017. Godine. Njihova vrijednost je 380.000 KM, a doprinos općina iznosi 130.000 KM – kaže portparol Delegacije EU u BiH.

Milović-Halilović je kazala da su očekivani rezultati u 2017. godini:

– Za partnerske jedinice lokalne samouprave predviđa se podrška jačanju njihovih kapaciteta za upravljanje razvojem, provedbu lokalnih razvojnih strategija, kao i kod utvrđivanja mjera za ostvarivanje ušteda i novih prihoda;

– Planirano je unaprjeđenje infrastrukture i pružanja usluga za oko 20.000 građana, kroz implementaciju i do 10 dodatnih prioritetnih lokalnih inicijativa, finansiranih u okviru direktne projektne sheme za dodjelu bespovratnih sredstava (očekivana ukupna vrijednost: 1,5 miliona KM);

– Također, predviđa se poboljšanje pružanja usluga u partnerskim jedinicama lokalne samouprave kroz podršku u pripremi tehničke dokumentacije za velike infrastrukturne projekte te uvođenje IKT rješenja;

– Realizacija pet projekata energetske učinkovitosti, čime se smanjuje potrošnja energije i emisija ugljičnog dioksida na odabranim lokalitetima;

– Nastavak podrške entitetskim mehanizmima finansiranja lokalnog razvoja, gdje će projekat i entitetske vlade izdvojiti oko 2,8 miliona KM kao podršku pružanju usluga na lokalnoj razini te generiranju prihoda i stvaranju novih radnih mjesta;

– Podrška za mala i srednja preduzeća na odabranim lokalitetima radi unaprjeđenja njihovih tehnoloških i proizvodnih kapaciteta i znanja. Predviđena direktna podrška malim i srednjim preduzećima iznosi 700.000 KM, čime bi se trebalo pomoći u stvaranju više od 100 radnih mjesta;

– Za 250 poljoprivrednih proizvođača, planirana je investicija od gotovo 1,5 miliona KM za nove zasade trešanja, lješnjaka i soje koja ne sadrži GMO."

U UNDP-u su naveli da su u okviru projekta "Lokalni integrisani razvoj" izabrani projekti javnih radova u pet jedinica lokalne samouprave koji će omogućiti zapošljavanje 158 socijalno ugroženih osoba u 2017. godini.
– Tokom realizacije pet odabranih projekata biće zaposlene osobe koje nemaju zaposlenje duže od 12 mjeseci, što će doprinjeti ekonomskom osnaživanju njihovih domaćinstava. Ukupna vrijednost odabranih projekata iznosi 380.000 KM, od čega UNDP BiH finansira 250.000 KM a jedinice lokalne samouprave 130.000 KM – naveli su u UNDP-u.
Iatiču da je Komisija izvršila vrednovanje i bodovanje aplikacija po eliminatornim kriterijima javnog poziva, te je finalna rang lista sastavljena na osnovu bodovanja dodatnih kriterija koji su nosili maksimalnih 70 bodova. Minimalan broj bodova za odabir projekata je iznosio 40 bodova. Najviše bodova su dobiel općine Žepče, Srebrenik, Orašje, Goražde, Foča, Novi Grad, Maglaj, Odžak i Mostar.

Mato Zovko, načelnik Općine Žepče, kazao nam je da je ova općina svoju administraciju osposobia za izradu projekata i na domaćem I na međunarodnom planu.

Također, jedna smo od rijetkih općina koje imaju razvojnu agenciju. Naša agencija isključivo implementira strategiju razvoja općine i priprema sve projekte te zajednički sudjeluje sa drugim preduzećima na međunarodnim projektima. Trenutno je općina odnosno razvojna gaencija uključena u nekih 15-ak međunarodnih projekata. Naš proračun je oko sedam miliona KM, a imamo 30.219 stanovnika, tako da iz proračuna teško možemo sve pokrit – kazao je Zovko.

mato-zovko
Mato Zovko

Žepče zajedno sa 5-6 općina u FBiH, kaže on, ima certifikat za poslovno okruženje.
– Drago mi je da smo prošli na projektu UNDP-a i Delegacije EU u BiH koji pokriva socijalne skupine koje su težeg imovnog stanja i ruralna područja. Tu planiramo zaposliti oko 30 osoba. Odnosno skinuti ih s biroa. Mi imamo lokalni akcioni plan zapošljavanja u kojem smo planirali javne radove.
Ovakav princip rada učestvovanje na projektima trebao se odavno započeti u općinama u FBiH. To je jedan proces kroz koji Žepče prolazi već duže vrijeme – rekao nam je Zovko.

Autor: A. DUČIĆ