Na fakultetima u BiH više nema ko da studira: Za pet godina FBiH izgubila 10 hiljada, a RS 12 hiljada studenata!
Nerad i nemar došli na naplatu.