Na optuženičkoj klupi su kravlje mlijeko, soja, jaja, citrusi i orašasti plodovi
Alergija na hranu je nepoželjna reakcija koja je izazvana alergenima iz hrane i može se ispoljiti na probavnom sistemu, na koži, na dišnom sistemu ili generalizirano. Pojam alergije na hranu upotrebljava se mnogo češće nego što ona stvarno jest.  Više na linku.