Na temeljima dvorane izgraditi kulturno-sportski centar „Štreka“
Na temeljima dvorane izgraditi kulturno-sportski centar „Štreka“ – Na popisu infrastrukturnih objekata neophodnih za realizaciju programa u okviru projekta Mostara kao evropske prijestonice kulture (EPK) 2024. godine je i kulturno-sportski centar „Štreka“