Nastavljena sanacija glavne saobraćajnice u naselju Zabrđe
Sanacija glavne saobraćajnice u naselju Zabrđe, u ulici Avde Palića nastavljena je nakon što je u prošloj godini završena rekonstrukcija ceste u dužini od oko jednog kilometra, saopćeno je iz Općine Novi Grad. Sanacija glavne saobraćajnice u naselju Zabrđe, u ulici Avde Palića nastavljena je nakon što je u prošloj godini završena rekonstrukcija ceste u dužini od oko jednog kilometra, saopćeno je iz Općine Novi Grad. TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA Saobraćajnica prolazi kroz cijelo naselje i od velikog je značaja, kako za Općinu i njene stanovnike, tako i za Kanton Sarajevo, jer se njome odvija javni gradski prevoz, prevoz djece do Osnovne škole "Sokolje", te odvozi otpad u Gradsku deponiju, naveli su.
"Saobraćajnica je bila u lošem stanju, posebno u gornjem dijelu, što je otežavalo odvijanje gradskog saobraćaja, a obzirom da se po kategorizaciji radi o cesti od kantonalnog značaja, Općina je zajedno sa Direkcijom za puteve KS-a u prošloj godini obnovila taj dio saobraćajnice zajedno sa okretaljkom za autobus. U sklopu tih radova urađena je temeljita rekonstrukcija saobraćajnice od ulaza u Gradsku deponiju do sredine naselja", saopćili su.
Dodaju da su ove godine radovi nastavljeni u dužini od oko 500 metara, a trenutno se radi sanacija propusta, izrada drenaže i rješavanje oborinskih voda, te postavljanje ivičnjaka, nakon čega će se raditi asfaltiranje kolovoza.
Realizacijom ovog projekta poboljšat će se uslovi života stanovnika naselja Zabrđe i Smiljevići, kao i kvalitet saobraćaja, ali i sigurnost pješaka i automobila. Općina Novi Grad Zabrđe Prijavi grešku