Nekadašnja vojna tajna postaje turistička atrakcija
Nekadašnja vojna tajna postaje turistička atrakcija – Nekadašnji vojni aerodrom „Željava“, koji se nalazi kod Bihaća, u pograničnom pojasu između BiH i Hrvatske, bio je jedan od najmoćnijih i najsavremenijih u Evropi.