Nema saglasnosti na Vijeću naroda
Nema saglasnosti na Vijeću naroda

U Vijeću naroda Republike Srpske nema saglasnosti o zahtjevu Kluba Bošnjaka koji se tiču izmjena zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske, koji je usvojen ne prošloj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pošto nema saglasnosti o zakonu o Pravobranilaštvu Republike Srpske dlučivaće na zajedničkoj komisiji NSRS i Vijeća naroda Republike Srpske.

  • Vijesti
  • Republika Srpska

Klub Bošnjaka zahtijeva da se u zakonu o Pravobranilaštvu obezbijedi proporcionalna nacionalna zastupljenost.
„Amandmanom se traži da se pravilnikom uredi način obezbjeđenja nacionalne zastupljenosti u toj instituciji. Smatramo to prihvatljivim i realnim da će se na zajedničkoj komisji NSRS i Vijeća naroda ovaj amandman usaglasiti i da će zakon moći da ide na objavu“, kaže Kemo Čamdžija, klub Bošnjaka.
Za klubove Srba i Hrvata taj amandman nije prihvatljiv. Tvrde da se na član zakona koji se odnosi na sistematizaciju radnih mjesta u Pravobranilaštvu, ne može primjenjivati zastupljenost konstitutivnih naroda.
"Amandman nije prihvatljiv ovakav kakav jeste. Da li će se na zajedničkoj komisji Vijeća naroda i NSRS predstaviti novi amandman ja to sad ne mogu reći, da li će se tu nešto usaglašavati ali mislim da oni ne mogu podnijeti nove amandmane na zajedničkoj sjednici“, tvrdi Pero Petrović, klub Srba.
„Ja se nadam da ćemo na zajedničkoj sjednici doći do dogovora ali Bošnjaci moraju ovaj amandman promijeniti i prilagoditi ga da bi bio prihvatljiv“, kaže Nada Tešanović, klub Hrvata.
Klub Bošnjaka je 22. decembra pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske kojim traže nacionalnu proporcionalnost u Pravobranilaštvu Republike Sprske.

BN televizija