Netačni podaci o smanjenju duga
Netačni podaci o smanjenju duga

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Dušanka Majkić prokomentarisala je informaciju da je BiH u prošloj godini smanjila javni dug za skoro 750 miliona KM u odnosu na prošlu godinu. Poslanik Majkić smatra kako je to „dokaz da entiteti izvršavaju sve svoje obaveze“.

  • Vijesti
  • Republika Srpska

“Obistinilo se da je 750 miliona KM duga manje nego u prethodnom periodu, što je dobar signal da, ne samo BiH, već i entiteti izvršavaju sve svoje obaveze. Za napade kako se bez ikakvog osnova zadužujemo i kako idemo ka dužničkom ropstvu, dokazalo se, evo, da to nije tako“, naglasila je ona.
Majkićeva se referirala na jučerašnju izjavu ministra finansija i trezora BiH Vjekoslava Bevande koji je rekao da je javni dug države smanjen za skoro 750 miliona KM u odnosu na prošlu godinu.
“Javni dug BiH na dan 31. decembar 2017. godine iznosi 11.353,62 milijardi KM U odnosu na 31. decembar 2016. godine javni dug smanjen je za 744,59 miliona KM“, rekao je ministar Bevanda.
No, stvari na „terenu“ izgledaju malo drukčije nego što ih želi predstaviti Dodikov poslanik Dušanka Majkić. Istina je da je javni dug BiH smanjen za skoro 750 miliona KM, ali takođe je istina da je javni dug isključivo smanjen u Federaciji BiH dok je u Republici Srpskoj ostao na istom nivou kao i godinu ranije.
Prema zvaničnim podacima, upravo onim na koje se poziva poslanik Dušanka Majkić, tokom cijele 2017. godine javni dug Federacije BiH smanjen je za 633 miliona KM.
Navedenom smanjenju duga Vlade Federacije BiH tokom 2017. godine u određenoj mjeri doprinijeli su i pozitivni spoljni faktori, odnosno pad vrijednosti USD u odnosu na evro, što je doprinijelo smanjenju spoljnog duga za 218 miliona KM, a 418,44 miliona KM je rezultat stvarnog efektivnog smanjenja javnog duga.
Nasuprot tome, javni dug u Republici Srpskoj nije smanjen, kako tvrdi poslanik Majkić, nego je ostao na istom nivou ili je čak i blago porastao, ako se izuzmu spoljni efekti kao što je pad dolara u odnosu na evro.
Mjereno po glavi stanovnika, javni dug u Republici Srpskoj više je nego dva puta veći od javnog duga per capita u Federaciji BiH. Taj odnos se u 2017. godini dodatno pogoršao.
(BN/Agencije)