Novi zakoni u radu – kamen spoticanja za reforme u BiH?
Česti protesti radnika ispred Vlade FBiH

Novi zakoni o radu bi mogli biti ozbiljan kamen spoticanja kako reformskim procesima u okviru pristupa Evropskoj uniji, tako i dobijanju kredita od međunarodnih finansijskih institucija.

Nova rješenja koja se najavljuju u RS i FBiH posvađale su sindikate, vlasti i poslodavce. Ona, prema usklađenim mišljenjima vlasti I međunarodnih partnera trebaju osigurati usklađivanje zakonskih odredaba sa međunarodnim dokumentima koje je BiH prihvatila i ratificirala. Istovremeno trebaju stvoriti fleksibilnost tržišta rada u BiH. Sindikati su, pak, rezolutno protiv novih rješenja tvrdeći da se njima napadaju stečena prava radnika.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Milan Mandilović kaže za “Avaz” da je svaka reforma „teška i bolna“ jer donosi neke nove obaveze, mijenja stanje, s čim, kako kaže, dolaze i novi rizici i pravila.

– Svima će nam biti lakše ako konačno počnemo otvoreno i iskreno razgovarati o svemu. Politika u smislu „tako je, u pravu ste, ali ne može se to javno reći iz tog i tog razloga“ ovo društvo nigdje neće odvesti. Normalno je da postoji otpor prema nečemu novom i nepoznatom. U tome je problem jer nema „kamena spoticanja“ kada sve strane shvate, odnosno iskreno, a ne deklarativno prihvate da su reforme neminovne i da se svi mi moramo promijeniti ili „reformirati“ – kazao je za „Avaz“ ministar Mandilović.

milan-mandilovic-55

Mandilović: Treba iskreno razgovarati

On pojašnjava da je zakon o radu samo dio i početak prilagođavanja i usklađivanja propisa sa standardima koji vrijede u EU. Kaže da zakon nije sam po sebi postao „kamen spoticanja“ u procesu reformi, što je prokomentarisao stavom da je naše društvo „zaglavljeno negdje na pola puta između socijalizma i kapitalizma“.

– Svi pričamo o privatnoj inicijativi, o privatnim ulaganjima, o privatnom biznisu kao nečemu što pokreće čitav zapadni svijet i što svi mi to hoćemo i u Bosni i Hercegovini. Istovremeno kod nas je san skoro svakog mladog čovjeka da se po završetku školovanja „na sigurno smjesti“ na budžet, u neku državnu firmu. To nema nikakve veze sa zdravom logikom i sa onim za šta smo se opredijelili i čemu težimo – dodaje Mandilović.

Kako saznajemo iz Ministarstva rada i socijalne politike, posebno je važno naglasiti da su Prijedlogom novog zakona o radu (član 22.) precizno predviđeni individualni ugovori o zapošljavanju radnika na određeno kao i na neodređeno vrijeme, te da su najveće nesuglasice u dosadašnjim pregovorima vezane za odredbe ovog Zakona, a koje se odnose na usklađivanje trajanja kolektivnih ugovora (član 182).

– Imajući u vidu što veću zaštitu prava radnika kao i interese poslodavaca, u daljem postupku pregovaranja i donošenja ovog Zakona važno je da svi partneri budu svjesni prednosti i mana, kao i rizika i izazova funkcionisanja privrednih djelatnosti u uslovima tržišne ekonomije, a u kojoj je strateški cilj povećanje zaposlenosti, te razvoj i jačanje ukupne ekonomije u zemlji. Možete biti sigurni da Ministarstvo, na čijem sam ja čelu, nikada neće poduzeti niti jedan korak ili potez koji bi išao na štetu radnika, odnosno na štetu njihovih prava – istaknuo je Mandilović.

Pored Zakona o radu, postoje i drugi zakoni i propisi koji se u narednom periodu, kao dio reformi, moraju donijeti ili izmijeniti u Federaciji BiH, a u nadležnosti su Ministarstva rada i socijalne politike. To su:

Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške lica sa invaliditetom

Zakon o izmjenama Zakona o osnovama soc. zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom

Zakon o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potpore za osobe sa invaliditetom

Zakon o jedinstvenom registru korisnika naknada na koji se ne uplaćuju doprinosi

Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu;

Zakon o štrajku;

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova;

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja

Zakon o dobrovoljnim fondovima

Zakon o osnovama socijalne zaštite

Zakona o zaštiti porodice sa djecom

Zakon o hraniteljstvu

Zakon o djelatnosti socijalnog rada

Zakon o socijalnim uslugama

Zakon o psihološkoj djelatnosti

Salih Krušćica, predsjednik Sindikata državnih službenika FBiH naglašava da sindikati nisu smetnja reformskim procesima i povoljnim kreditima za razvoj realnog sektora, ali su protiv toga da ti procesi idu na štetu radnika.

– Postojeći Zakon o radu nije smetnja za ulaganje stranih investicija, kao ni domaćih. Također, nije smetnja tvrdnjama da se ne mogu otpustiti neradnici, čak naprotiv. Sindikat je izričito protiv prijedloga rješenja od strane poslodavaca i MMF-a u Novom zakonu za ukidanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme i ukidanja kolektivnih ugovora – kazao je za “Avaz” Krušćica.

salih-kruscica

Krušćica: Sindikat štiti radnike

On dodaje da Sindikat ima ulogu da štiti interese svog članstva i da zadrži postojeća i stečena prava radnika, te je, kako kaže, uvijek raspoložen za iskren socijalni dijalog, bez nametanja rješenja koja ukidaju stečena prava i ugovore o radu na neodređeno vrijeme i kolektivne ugovore.

– Nećemo dozvoliti da budemo ni jednog dana bez Kolektivnog ugovora. Za ovakvo stanje u državi Bosni i Hercegovini, kao osnovnu prepreku za zapošljavanje i reformske procese, smatramo glavnim krivcem političku nestabilnost, korupciju i kriminal – zaključio je Krušćica.

Kao osnovnu prepreku ili kamen spoticanja za dalje reformske procese, predstavljaju problemi, kao što su politička nestabilnost, korupcija, kriminal, neprovodjenje revizije privatizacije, neprovodjenje Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine – smatra Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.

Na osnovu navedenog on smatra da je neophodno hitno donošenje, Zakona o socijalnom zbrinjavanju radnika koji su ostali i koji će ostati bez posla, Zakona o povezivanju staža, Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, izmjene Zakona o stečaju, kako bi se radnici našli u prvom isplatnom planu.

– Treba se poći od analize šta to smeta u sadašnjim zakonima o radu kako bi se pokrenuli reformski procesi. U razgovoru s MMF-om, rekli su nam da sadašnji Zakon o radu nije prepreka za investiranje. Ono što poslodavci, pa i vlade, navode kao razloge za prepreke, nije tačna argumentacija. Kao prvo, u sadašnjem Zakon o radu je precizno propisan način potpisivanja ugovora o radu, kao i njihovo otkazivanje. Također, sadašnji Zakon preferira ugovor o radu na neodredjeno vrijeme, što je za sve uposlenika, kao i za buduće generacije, dobro – kazao je Bajramović.

bajramovic

Bajramović: Politička stabilnost osnovni problem

Njime je propisano i kad se, u izuzetnim situacijama s ograničenim vremenom, potpisuju ugovori o radu na odredjeno vrijeme.

Bajramović je podsjetio da ovakve odredbe postoje i u Zakonu o radu u Hrvatskoj u sadašnjoj verziji, kojim se propisuje mogućnost ugovora o radu na odredjeno vrijeme samo u izuzetnim situacijama.

– Fleksibinost tržišta rada, kao nova pojava koja se predlaže, nije ništa novo. Svjedoci smo da se i do sada otpuštala armija zaposlenih, a s druge strane mi i nemamo tržište rada. Iz tih razloga po pitanju ugovora o radu ne treba mijenjati sadašnje odredbe, odnosno ne treba novi Zakon o radu. “Neradnici”, za koje poslodavci kažu da postoje kao problem, mogu se otpuštati i po sadašnjem zakonu. Velikom broju poslodavaca treba izgovor kako da legalizuju crno tržište rada. Drugo bitno za poslodavce je i to što smatraju da treba dovesti u pitanju kolektivne ugovore, ili u najmanju ruku “usitniti” scenu kolektivnog pregovaranja na tzv. kućne kolektivne ugovore. Upravo je to pokušaj da se zaposleni, pogotovo mladi ljudi, prepuste na milost i nemilost neodgovornim poslodavcima koji će, uglavnom, svojim pravilnicima o radu odredjivati sudbinu zaposlenih / radnika. Ovo bi bilo jako opasno za radnike, jer bi tad bili potpuno nezaštićeni od samovolje neodgovornih poslodavaca – smatra Bajramović.

Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske smatra da ni RS-u ne treba novi Zakon o radu.

– Postojeći Zakon o radu RS za razliku od postojećeg Zakona o radu FBiH, je moderniji jer je pretrpio važne izmjene koje se odnose na usklađivanje odredaba ovog zakona s evropskim standardima, s Evropskom socijalnom poveljom, odnosno na poglavljima koja je ratifikovala BiH. Zakon o radu RS je potpuno usklađen s konvencijama Međunarodne organizacije rada, koje su temelj radnog zakonodavstva svake zemlje – kazala je Mišić.

ranka-misic

Mišić: Zakon u RS-u nije prepreka zapošljavanju

Ona je navela da postojeći Zakon o radu RS je moderan, fleksibilan, vrlo komotan i za poslodavca i za radnika, dakle zakon koji je usklađen s konvencijama MOR-a, Evropskom socijalnom poveljom i standardima koje je moguće implemenirati u RS računajući na ekonomske, socijalne i kulturološke odrednice ovih prostora.

– Dakle, Zakon o radu RS nije prepreka novom zapošljavanju, nije prepreka novim investicijama, nego je čak motivirajući i za poslodavca i za radnika, zato što na vrlo fleksibilan način uređuje odnose između radnika i poslodavca. Dovoditi u vezu donošenje novog Zakona o radu i dobivanje finansijske podrške od MMF-a, Evropske banke i od Svjetske banke je u najmanju ruku nepristojno. Kada govorimo o MMF-u, Svjetskoj banci i Evropskoj banci, ta sigurnost koju oni traže da bi mogli, ne samo da daju kreditna sredstva koja će im se vratiti uz kamatu, traže i uređenje zemlje po njihovoj mjeri, a to znači da hoće da diktiraju reformske procese za koje oni cijene da će biti korisni, ne čovjeku, ne građanima, nego vlasnicima kapitala – kazala je naša sagovornica.

Prema njenim riječima, tu nema nikakve dileme da su uvijek sindikati , pa time i Saveza sindikata RS protiv reformskih stavova MMF-a.

Ukoliko bi vlast u RS zaista nasrnula u pravcu donošenja novog Zakona o radu, kaže ona, to bi značilo da bi radnik u RS izgubio veliki broj meterijalnih prava.

– Ako bi se ukinulo samo jedno od niza prava koje je obezbjedio Sindikat, odnosno Opšti kolektivni ugovor, svaki radnik bi u RS u startu imao za 10 posto manju platu. Napad na ugovor o radu pod firmom fleksibilnosti, odnosno dovođenje radnika na taj način u podređeni položaj čiji će status zavisiti isključivo od volje i raspoloženja poslodavca, nije dobro rješenje, jer to ne prihvata ekonomija nijedne zemlje. Takav ugovor o radu koji bi bio toliko fleksibilan da svakog jutra možete ostati bez posla, bez ikakve posljedice po poslodavca, ustvari bi uništio i socijalna davanja u RS. Time bi ionako dobro posrnuli Fond PIO i Fond zdravstva, ostali bez sigurnih izvora doprinosa, što bi dovelo do kolapsa i samog budžeta – kazala je naša sagovornica.

Autor: A. Du. – Dž. Č. – Mi. K.