Odgođena odluka o verifikaciji diploma Medicinske škole u Bihaću