Predstavnici Delegacije EU u BiH i OSCE-a kod Adema Zolja: Podrška borbi protiv korupcije
Preskoči oglas Predstavnici Delegacije Evropske unije u BIH i OSCE-a Richard Wood, Mirna Brešan i Jasna Dobricik na današnjem sastanku s premijerom Kantona Sarajevo Ademom Zoljom i šefom Ureda za borbu protiv korupcije Vlade KS Erduanom Kafedžićem, dali su još jednom podršku Vladi Kantona u njenoj borbi protiv korupcije, a koje se uspješno realiziraju preko ovog ureda i njegovog operativnog tima. Predstavnici Delegacije Evropske unije u BIH i OSCE-a Richard Wood, Mirna Brešan i Jasna Dobricik na današnjem sastanku s premijerom Kantona Sarajevo Ademom Zoljom i šefom Ureda za borbu protiv korupcije Vlade KS Erduanom Kafedžićem, dali su još jednom podršku Vladi Kantona u njenoj borbi protiv korupcije, a koje se uspješno realiziraju preko ovog ureda i njegovog operativnog tima. TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA Kako je istakao Wood, šef odjela za vladavinu prava pri Delegaciji EU u BiH, KS je model najbolje prakse i treba biti primjer i ostalim kantonima kako se boriti protiv korupcije koja je duboko ukorijenjena ovdje, od birokratske do teške korupcije.
Ovom prilikom je istaknuto da je i zvanični Brisel upoznat s radom kantonalnog Ureda i Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS čiji rad posebno podržavaju. Ta borba je i jedan od prioriteta ulaska naše zemlje u Evropsku uniju, a koja je u zadnje dvije godine uložila u BiH sedam miliona eura u projekte i aktivnosti protiv svih oblika korupcije.
KS je prepoznat i predstavljen i kao dobar primjer nedavno u Beču, na sastanku Komiteta za ljudske dimenzije odakle mu je stigla i podrška za nastavak ove borbe, istaknuto je iz OSCE koji akcenat djelovanja stavlja na preventivne projekte.
"Od mog dolaska na ovu funkciju tražio sam da se još intenziviraju aktivnosti koje provode Ured i Tim za borbu protiv korupcije, što jasno odražava punu podršku ove vlade njegovom radu. Tako su u aprilu ove godine usvojeni Strategija za borbu protiv korupcije KS 2018-2019., Akcioni plan njene provedbe te prezentiran Registar imenovanih lica u KS", naglasio je ovom prilikom premijer Zolj.
Također, Vlada je dala saglasnost za popunjavanje radnih mjesta kako bi se Ured još kadrovski ojačao. Premijer ističe važnost potpune depolitizacije ovog Ureda kao i stav da u njemu rade profesionalni državni službenici, bez političkih utjecaja.
Kanton Sarajevo će nastaviti započete edukacije u čitavom javnom sektoru koje se tiči informisanja i osposobljavanja uposlenih u borbi protiv korupcije, a kako je je najavio šef Ureda i predsjednik tima, Kafedžić, pored započetih i redovnih aktivnosti, navedeni ured će, između ostalog, uskoro početi kontrolu utroška grant sredstava iz budžeta KS. Adem Zolj Prijavi grešku