Preminuo prof. dr Miladin Jovičić
Preminuo prof. dr Miladin Jovičić

Prof. dr Miladin jovičić, redovni profesor i dekan Fakulteta poslovne ekonomije preminuo je danas u Bijeljini nakon kratke i teške bolesti.

  • Vijesti
  • Republika Srpska

Prof. dr Miladin Jovičić je rođen 14.09.1957. godine u selu Ugljevička Obrijež kod Ugljevika.
Osnovnu školu završio je u Ugljeviku, a bijeljinsku Gimnaziju 1976. godine, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet u Banjoj Luci koji završava 1980. godine.
Postdiplomski studije upisao je 1984. godine u Sarajevu na Ekonomskim fakultetu, a magistarsku tezu pod nazivom "Električna energija u funkciji privrednog razvoja" odbranio je 1987. godine.
Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2003. godine na temu: "Mjerenje uspješnosti menadžera kao faktor razvoja u zemljama u tranziciji".
Objavio je, štoo samostalno što u koautorstvu, osam knjiga koje tretiraju oblast upravljanja mezoekonomskim sistemima, kao i više od 35 naučnih i stručnih radova iz oblasti menadžmenta i preduzetničke ekonomije u eminentnim domaćim i stranim časopisima.
Dužnost dekana Fakulteta poslovne ekonomije obavljao je od 2016. godine. Termin i detalji vezani za komemoraciju i sahranu će biti naknadno objavljeni.
(Bijeljina Danas)