Roditelji u strahu ima li mjesta za njihovo dijete
Roditelji u strahu ima li mjesta za njihovo dijete – Hiljade djece u Bosni i Hercegovini čekaju na upis u vrtić. Najalarmantnije je stanje u Sarajevu, gdje se lani na listi čekanja našlo više od 450 mališana.