Sedmice sudske nagodbe od 17. do 28. aprila u svim sudovima u BiH
Sudovi u BiH pozivaju sve zainteresirane stranke, čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima, da iskoriste priliku i u periodu od 17. do 28. aprila 2017. godine svoj predmet riješe sudskom nagodbom. Stranke koje su zainteresirane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se već sada samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suputf8