Širenje stranke i unapređenje rada Bh. bloka prioriteti daljnjeg djelovanja Naše stranke
U cilju jačanja Bh. bloka Naša stranka formirat će tim koji će naredne sedmice održati sastanak s predstavnicima Demokratske fronte i SDP-a na kojem će se razgovarati o formalizaciji odnosa unutar Bh. bloka.