Šta će vaše dijete biti kad poraste
Kada je u pitanju dječija inteligencija, pedagozi i roditelji trebali bi uvijek posmatrati dijete u cjelini. Prema teoriji višestruke inteligencije koju je razvio psiholog Howard Gardner, djeca mogu biti inteligentna na različite načine. Više na linku.