Šta donosi politika “jedan predmet, jedan udžbenik” u Kantonu Sarajevo
Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS je pripremilo, a Vlada KS utvrdila Prijedlog zakona o udžbenicima KS kojim je predviđeno isključivo korištenje jednog udžbenika za jedan nastavni predmet u jednoj generaciji. Međutim, ako se ovaj zakon uskoro usvoji, postavlja se pitanje hoće li se moći implementirati do početka nove školske godine.