Šta su kontrakcije, a šta naponi
Kontrakcije obično traju od 20 do 60 sekundi, u početku se javljaju na 15 – 20 minuta, a kako se porođaj približava one su sve češće. Kontrakije dovode do širenja grlića maternice i njegovog skraćivanja s dva centimetra izravnanja, odnosno do istiskivanja ploda iz maternice. Više na linku.