Strogi ili popustljivi roditelji, pitanje je sad
Porodica je prva škola za život u kojoj dijete stječe osnovno znanje o ljudima, o njihovim međusobnim odnosima, o životu i njegovim problemima. Tu stječe prva iskustva koja će kasnije u životu primijeniti. Zato je i odgoj djece jedan od najtežih i najodgovornijih zadataka svakog člana porodice. Više na linku.