U nedjelju tradicionalna eko-akcija “Most”
U nedjelju tradicionalna eko-akcija "Most" – Tradicionalna ekološka akcija "Most", u kojoj je planirano čišćenje korita i obala rijeka Neretve i Radobolje, Starog mosta, kula i starog dijela grada Mostara, bit će održana u nedjelju, 2. juna