Ujić: Migranata je duplo više nego prošle godine, sve su agresivniji, a nama nedostaje sredstava
Služba za poslove sa strancima iz budžeta dobije sredstava kao i u godinama prije migrantske krize, a to je samo jedna ilustracija kompleksnosti problema koji je u razgovoru za naš portal kazao Slobodan Ujić, direktor ove naše državne institucije.