Univerzitet u Tuzli želi povećati plaće, dekani mogu imati veća primanja od ministara
Univerzitet u Tuzli donio je u hitnoj proceduri Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na UNTZ-u kojim su povećane plaće rukovodećim zaposlenicima, ali ujedno su i izmijenili dijelove koji se odnose na ograničenja iznosa njihovih plaća, osim za plaću rektora.