Vic dana: Djeco šta ste ručali?
Bio Perica u školi i pita nastavnica: Djeco, šta ste danas ručali?