Zbog pada sistema obustavljeno žrijebanje redoslijeda političkih subjekata za izbore
Centralna izborna komisija BiH danas je trebala organizovati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću, ali zbog pada sistema žrijebanje je obustavljeno pa je uslijedila pauza. Centralna izborna komisija BiH danas je trebala organizovati žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću, ali zbog pada sistema žrijebanje je obustavljeno pa je uslijedila pauza. Nakon pada sistema uslijedila je rasprava da li će žrijebanje uopće biti nastavljeno.
Diskutovalo se također i da li ima smisla ponoviti žrijebanje od samog početka s obzirom na to da su došli do broja 71. Nakon što je sistem uspostavljen donesena je odluka da se žrijebanje nastavi, ali je ponovo došlo do pada sistema.
Donesena je odluka o pauzi u trajanju od 20 minuta, nakon čega će biti poznato da li je sistem uspostavljen kako bi žrijeb bio nastavljen.
Žrijebanje bi trebalo biti nastavljeno u 13:30 sati ručnom metodom. CIK BiH Prijavi grešku